Hoành phi câu đối 25

bộ hoành phi câu đối nền then, sơn son thếp vàng