Hoành phi câu đối 26

bộ hoành phi câu đối nền then, sơn son thếp vàng