Hoành phi câu đối 29

bộ hoành phi câu đối nền gấm, sơn son thếp vàng