Hoành phi câu đối 30

bộ hoành phi câu đối nền then, sơn son thếp vàng