Hoành phi câu đối 32

bộ hoành phi câu đối nền then, sơn son thếp vàng