Kiệu bát cống 01

Kiệu bát cống bằng gỗ dổi sơn son thếp vàng