Sập thờ 01

Bộ sập thờ gỗ gụ chạm mai điểu chân 22 sơn son thếp vàng hoa văn họa tiết