Sập thờ 09

Sập thờ gỗ mít chạm tứ linh, chân 22cm