Sập thờ 10

Bộ Sập thờ gỗ mít chạm tứ linh, chân 18cm