Sập thờ 11

Sập thờ gỗ dổi chạm tứ linh sơn Pu chân 20cm