Sập thờ 13

Sập thờ gỗ mít chạm tứ linh, chân 22cm