Sập thờ 14

Bộ Sập thờ gỗ gụ chạm tứ linh, sơn PU, chân 20cm