Sập thờ 17

Sập thờ gỗ gụ chạm tứ linh, sơn PU, chân 22cm