Sập thờ 19

Sập thờ gỗ mít chạm tứ linh, sơn son thếp vàng, chân 20cm