Sập thờ 21

Bộ Sập thờ gỗ gụ, sơn Pu, chạm tứ linh, chân 18cm