Sập thờ 25

Bộ Sập thờ gỗ gụ, sơn Pu, chạm tứ linh, chân 25cm