Sập thờ 27

Bộ Sập thờ gỗ hương, sơn Pu, chạm tứ linh, chân 25cm