Sập thờ 44

Sập thờ tam cấp gỗ mít, sơn PU, chạm tứ linh, chân 23cm