Tượng ông hoàng mười 01

Tượng ông hoàng mười gỗ mít sơn son thếp vàng