Tượng ông hoàng mười 03

Tượng ông hoàng mười gỗ mít sơn son thếp vàng