Tượng ông hoàng mười 05

Tượng ông hoàng mười gỗ mít sơn son thếp vàng