Tượng ông hoàng mười 06

Tượng ông hoàng mười gỗ mít sơn son thếp vàng