Tượng ông hoàng mười 10

Tượng ông hoàng mười gỗ mít sơn son thếp vàng