Tượng ông hoàng mười 11

Tượng ông hoàng mười gỗ mít sơn son thếp vàng