Tượng ông hoàng mười 12

Tượng ông hoàng mười gỗ mít sơn son thếp vàng