Tượng ông hoàng mười 13

Tượng ông hoàng mười gỗ mít sơn son thếp vàng