Tượng ông hoàng mười 14

Tượng ông hoàng mười gỗ mít sơn son thếp vàng