hoành phi

Showing 1–18 of 25 results

Hoành phi những tấm biển gỗ có hình thức trình bày theo chiều ngang treo phía trên bàn thờ hoặc trên cao bên ngoài các gian thờ tại đình chùa, từ đường… Thường ở trên đó khắc từ 03 đến 04 chữ hán nôm thể hiện lòng tôn kính với tổ tiên, các bậc bề trên, thần thánh …